2018 Verimlilik Proje Ödülleri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği; sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumlarının, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabilecekleri, bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir.

Proje yarışmasına katılmak isteyen kamu/özel kurum ve kuruluşlar detaylı bilgiye Bakanlığın web sayfası üzerinden ulaşabileceklerdir. Başvurular 09 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.Bir cevap yazın