Mesleki Yeterlilik Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı.

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

 

Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranacaktır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 48 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren yirmi ay sonra (31 Aralık 2016) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 48 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelen ve 01.01.2017 tarihi itibariyle denetimlere tabi olacak meslekler nelerdir?

 

Sıra Yeterlilik Adı Seviye Sektör
1 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
2 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat
3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat
4 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Metal
5 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 Elektrik ve Elektronik
6 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik
7 Asansör Montajcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik
8 Asansör Montajcısı Seviye 3 Elektrik ve Elektronik
9 Baca Kontrol Personeli (Bacacı) Seviye 4 Enerji
10 Baca Kontrol Personeli (Bacacı) Seviye 3 Enerji
11 Betonarme Demircisi Seviye 3 İnşaat
12 Betoncu Seviye 3 İnşaat
13 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Metal
14 CNC Programcısı Seviye 4 Metal
15 CNC Programcısı Seviye 5 Metal
16 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 Metal
17 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4 Enerji
18 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
19 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4 Enerji
20 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4 Enerji
21 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 Enerji
22 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
23 Duvarcı Seviye 3 İnşaat
24 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 İnşaat
25 Hidrolik – Pnömatikçi Seviye 4 Metal
26 Hidrolik – Pnömatikçi Seviye 5 Metal
27 İnşaat Boyacısı Seviye 3 İnşaat
28 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
29 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 Enerji
30 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 İnşaat
31 Kaynak Operatörü Seviye 4 Metal
32 Makine Bakımcı Seviye 3 Otomotiv
33 Makine Bakımcı Seviye 4 Otomotiv
34 Makine Bakımcı Seviye 5 Otomotiv
35 Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Metal
36 Metal Sac İşlemeci Seviye 4 Metal
37 Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5 Otomotiv
38 Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4 Otomotiv
39 Otomotiv Montajcısı Seviye 3 Otomotiv
40 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3 Otomotiv
41 Panel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
42 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
43 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 İnşaat
44 Ses Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
45 Sıvacı Seviye 3 İnşaat
46 Su Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
47 Tünel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
48 Yangın Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat

 

1- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

Kanuna göre mesleki yeterlilik şartı aranmayacak belgeler nelerdir?

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • Mesleki Eğitim Lise Diploması (mezun olduğu alanda çalışanlar için)
 • Üniversite ve Yüksekokul Diploması (mezun olduğu alanda çalışanlar için)

Hangi belgeler geçerli değil?

 • Mesleki eğitim kurslarından alınan belgeler
 • UMEM ve İŞKUR kurslarından alınan belgeler
 • Çıraklık ve Kalfalık belgeleri

 

2- Belgesiz çalışanlar için cezai yaptırım nedir?

Denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Kanuna göre belgesiz çalışan her bir çalışan için işveren veya işveren vekillerine 500 TL idari para cezası kesilecektir.

 

3- Sınav ve belgelendirme ücretleri için devlet desteği olacak mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı fondan karşılanır. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

4- Kimler yararlanabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde (yukarıda belirtilen 48 meslek dalında), MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

 • Sadece bir sınav için yararlanılabilir.
 • Sadece sınavdan başarılı olan kişiler yararlanabilir.
 • Ücret iadeleri kişinin kendi hesabına yapılır.
 • Sadece yukarıdaki tabloda belirtilen 48 meslek için ücret karşılanır.

 

5- Sınavdan başarısız olan kişilerin ücretleri fondan karşılanacak mı?

Bir yıl içinde 3 defa başarısız olanlan olan kişilerin sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

 

6- Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl ve nereden temin edilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

⇒ Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları listesi için tıklayınız.