07.12.2018

Taşınır Rehni nedir?

Alacağın temini amacıyla borçluya veya üçüncü bir şahsa ait taşınır eşya, alacak veya hak üzerinde kurulan ve alacaklıya borç ödenmediği takdirde rehin konusu üzerinde paraya çevirme yetkisi  eren sınırlı ayni bir haktır.

Neden İhtiyaç Duyuldu?

İşletmelerin sermaye yapısının neredeyse yarısını taşınır varlıklar, %22’sini ise taşınmaz varlıklar oluşturmaktadır. Bankalar kredi karşılığında %73 oranında taşınmaz rehni talep ederken, bu oran taşınırlar için %27’ye gerilemektedir. Bu sebeple işletmeler ile bankaların kredi teminatı konusunda talep ve beklentileri birbiriyle örtüşmemektedir. İşletmelerin bu ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve TOBB’un ortak çalışması ile 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 1 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe girmişti.

Bilinirliği artırmak

Taşınır rehninin, yürürlüğe girdiği tarihten bu yana özellikle tacirler tarafından tercih edilen bir finansman kaynağı olduğu gözlenmektedir. Esnaf, çiftçi, besici ve sanayicilerimiz arasında da bu  finansman aracının bilinirliğini artırmak amacıyla TOBB tarafından hazırlanan tanıtım bilgilerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Genel Sunum için tıklayınız.

İncelemek için resimleri tıklayınız.

      Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.