Sayın Üyemiz,

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında Odamızda gerçekleştirilecektir.

Seçmen listesine girecek kurul üye kayıtlarının gerçekleşebilmesi için; İl Kadın Girişimciler Kurul Üyeliği adayının ve İl Genç Girişimciler Kurul üyeliği adayının başvuru formu ve dilekçesini eksiksiz doldurmaları ve en geç 21 Ocak Pazartesi günü 17:00’a kadar Odamız genel sekreterliğine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Seçmen listeleri oluşturulurken Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanan ve bilgileri eksiksiz olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sistemine girilmiş olan üyeler esas alınacaktır (sisteme giriş: tobbgirisimcilik.org.tr). Seçmen kontenjanları Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları için ayrı ayrı 20’şer kişi ile sınırlıdır. Başvuruların tamamlanmasını müteakip Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilecek seçmen listeleri 11 Şubat 2019 tarihinde ilan panomuzda ve www.boyabattso.org.tr internet sayfamızda yayınlanacaktır.

İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi adaylık başvuruları İl Kurul üyelikleri kabul edilen ve seçmen listesinde yer alan girişimciler arasından 11-18 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Üyeliği adaylarının aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir;

a) 18 yaşından gün almış, 40 yaşından  gün almamış olmak,

b) Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olmak,

c) İlde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak yaş sınırı aranmaksızın üye olarak kaydedilebilecektir. (en fazla 4 kişi)  

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği adaylarının aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir;

a) Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olmak gerekmektedir.

b) İlde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak yaş sınırı aranmaksızın üye olarak kaydedilebilecektir. (en fazla 4 kişi)

Söz konusu başvurularla ilgili formlara; Çalışma Usul ve Esasları ile İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları’na http://www.tobbgirisimcilik.org.tr  adresinden de erişim sağlanabilmektedir.

İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği Adaylığı ile ilgili (Kontenjan: 20 kişi)
– Başvuru Formları
     – Oda Üyesi
     – Akademisyen
     – Öğrenci
İl Genç Girişimciler Kurulu Üyeliği Adaylığı ile ilgili (Kontenjan: 20 kişi)
Tüm ilgililere duyurulur.
Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterlik


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.