08.01.2019 – 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde tasfiyelik hale gelen eşya ve taşıtlara ilişkin işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu eşya ve taşıtların en kısa sürede ekonomiye kazandırılmasını teminen ihalelere katılımın artırılması tasfiye işlemlerinin sonlandırılarak sürecin etkinleştirilmesi ile ülke ekonomimize gelir sağlanması amaçlanmaktadır. Eşyanın tasfiyesinin satış (ihale yoluyla satış, yeniden ihraç amaçlı satış, perakende satış), imha, özel yolla tasfiye gibi yöntemlerle gerçekleştirilmesi amacıyla 2014 yılında devreye alınan e-ihale programı sisteminde değişikliğe gidilmiştir. (16.10.2018 tarihli 30567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tasfiye Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)

Bu değişiklikle birlikte;

  1. Tüm eşya ve araç ihalelerinin açık teklif yöntemiyle yapılması,
  2. Canlı hayvan ve gıda gibi bekletilmeyecek eşyanın da e-ihale ile satılması,
  3. İhalelerin sistemde kalış süresinin 3 gün ve teklif verme süresinin ise 3 iş günü olarak belirlenmesi, bekletilmeyecek eşyada ilanda kalış süresinin 1 iş günü, teklif verme süresinin ise 1 iş günü olarak uygulanması,
  4. ihalelere teklif verme süresinin başlama saat ve dakikasından itibaren 3 iş günü sonra aynı saat ve dakikada sona ermesi,
  5. eşya ve araçların ihalenin ilan süresi ve son gün hariç olmak üzere teklif verme süresi içerisinde bulunduğu yerde görülebilmesi, görüş işleminin mesai günü ve saatleri dâhilinde yapılması,
  6. Araç ihaleleri için teklif başlangıç tutarının ihaleye esas bedelin %75’i olarak uygulanması, eşya ihaleleri için teklif başlangıç tutarının ihaleye esas bedelin %50’si olarak uygulanması,
  7. Tekliflerin sistemde 100 TL, 300 TL, 500 TL kalıp butonları kullanılarak veya manuel şekilde en fazla 2.000 TL olmak kaydıyla 50 TL ve katları yazılarak verilebilmesi,
  8. En yüksek teklif sahibinin kendi teklifini başka bir geçerli teklif daha olmadıkça artıramaması,
  9. Artırımların, sistem tarafından işlenerek geçerli bir teklif olarak kabul edildiği anda kayıtlı olan en yüksek teklif tutarına eklenerek yapılması,
  10. Sisteme araçların fotoğraflarının yanında videolarının da eklenmesi

hususları öngörülmüştür.

İşbu sisteme erişim için Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan platforma aşağıdaki linklerden ulaşılabilecektir.

https://www.eihale.gov.tr

https://tasfiye.ticaret.gov.tr/eihale-islemleri/eihale

Tüm ilgililere duyurulur.Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.