KOBİ’lere Devlet Destekli Alacak Sigortası

15.01.2019 – Bakanlar Kurulunun, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KOBİ’ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem kurulacak. Kararla, ticari alacak sigortasına ilişkin devlet destekli sistem getirildi. Buna göre, KOBİ’ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem oluşturulacak.

Bu sisteme ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından, sistem kapsamında sunulacak sigorta ürününe ilişkin tarife ve talimatlar ise Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek.

Sistem kapsamında ticari alacak sigortası ürünü sunulacak olan KOBİ’lerin seçimine ilişkin kriterler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) görüşü dikkate alınarak Müsteşarlıkça oluşturulacak. Sistemin işletilmesini teminen, Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen sigorta veya reasürans şirketinin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı toplam teminat tutarının, görev alanı içerisinde sağlaması gereken teminat tutarının altında kalması durumunda, eksik kalan kısım uygun bir bedel karşılığında devlet tarafından karşılanacak.

Alacak sigortası tarifesinden yararlanmak isteyen işletmelerin başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması, merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması şartları gerekmektedir.

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınacak. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplanacak. Tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilecek. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Prim tutarının, en az yüzde 25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkün olacak.

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenecek. Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az yüzde 50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacak. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilecek.Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ
0 – 5.000.000 100.000
5.000.000 – 15.000.000 200.000
15.000.000 – 25.000.000 300.000

Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az yüzde 50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadar olacak.Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtiliecek. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, yüzde 70 ile yüzde 90 arasında belirlenir.Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2,500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2,500 TL’yi aşması durumunda ise belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenecek.

120 GÜNE KADAR VADELİ SATIŞLAR İÇİN 180 GÜNE KADAR VADELİ SATIŞLAR İÇİN 360 GÜNE KADAR VADELİ SATIŞLAR İÇİN AZAMİ TEMİNAT TUTARI
VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ORAN (%) ORAN (%) ORAN (%) NET PRİMİN KATI
0 – 3.000.000 0,50 0,80 1,40 10
3.000.001 – 5.000.000 0,45 0,70 1,23 10
5.000.001 – 10.000.000 0,42 0,60 1,05 10
10.000.001 – 15.000.000 0,40 0,50 0,88 15
15.000.001 – 20.000.000 0,35 0,45 0,79 15
20.000.001 – 25.000.000 0,32 0,40 0,70 15


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.