17.01.2019 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bahse konu Yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretinin yapılabilmesi için Yetki Belgesine sahip olma zorunluluğu getirilmiştir. Yetki Belgesi işletmenin bulunduğu Ticaret İl Müdürlüğünden alınabilecektir. İl Müdürlüğü yetki belgesi verirken Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yazılı şartları arayacaktır. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün ayrıca işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Ticaret İl Müdürlükleri, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işletmelere “Yetki Belgesi” vermeyecektir.
Noterler, Mesleki Yeterlilik Belgesi ibraz etmeyenlerin “Alım-Satım İşlemlerini” kabul etmeyecektir.
Belediyeler, Mesleki Yeterlilik Belgesi ibraz etmeyen işletmelere “Ruhsat” vermeyecektir.

Mesleki yeterlilik belgeleri yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmektedir. Dolayısıyla mesleki yeterlilik belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge bulunmamakta olup çeşitli kurum ve kuruluşların bu belgeler yerine geçen belgeler verdiğine ilişkin açıklama ve yönlendirmelerine itibar edilmemesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Odamız tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (TOBB MEYBEM) ile koordineli olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen üyelerimiz ve çalışanlarının ilk sınav organizasyonu 2018 yılı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. İçinde bulunduğumuz 2019 yılı Ocak ayında ilk sınavda yeterli puan alamayan veya sınava girememiş olan katılımcılar için telafi sınavı yapılacaktır. İlk sınava müracaat etmeyen ancak belge almak isteyen galericilerimiz sınav ücretlerini yatırıp başvuru formlarını Odamıza teslim ederek düzenlenecek olan bu sınavına dahil olabileceklerdir.

Sınav tarihleri kesinleştiğinde Odamızın web sayfası ve sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapılacaktır.

Detaylı bilgi, ödeme ve başvuru işlemleri için 0368 315 1203 nolu telefondan hafta içi mesai saatlerinde odamıza ulaşabilirsiniz.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.