Akkuyu Nükleer Güç Santrali ihale prosedürleri hakkında bilgilendirme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne ilişkin tarafımıza ulaşan yazının tam metni aşağıdadır.

İlgili tüm taraflara duyurulu.

 

 

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı

 

Bilindiği üzere, 12.05.2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Rusya Federasyonu Hükumeti arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile ülkemizin ilk nükleer santralinin kurulması için çalışmalara başlanmıştır.

Akkuyu NGS projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketi tarafından yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından düzenlenecektir.

Akkuyu NGS Projesi ihale hazırlıkları çerçevesinde Akkuyu Nükleer A.Ş tarafından hazırlanan ihale prosedürlerine İngilizce  ve Rusça olarak http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-ankara adresinden ulaşılmaktadır. İstekli şirketlerde aranan şartlar; yukarıda bahsi geçen adreste ulaşım sağlanabilen “Sektörel Satınalma Prosedürü”nün 10 numaralı ekinin (Seçme ve Değerlendirme Kriterleri) 1. bölümü, 1.1 ve 1.4 maddeleri çerçevesinde belirlenmiştir.

Akkuyu Nükleer A.Ş tarafından hazırlanan “Sektörel Satınalma Prosedürü”nün 10 numaralı eki tarafınıza iletilmekte olup, ihale prosedürleriyle ilgili detaylı bilgilere http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-ankara adresinden ulaşılmaktadır.

Diğer yandan; ihale takvimi ile ilgili bilgiler http://www.akkunpp.com/tedarikcilere adresinde yer almaktadır.

Açılan ihalelere ilişkin duyurular ise aşağıda yer alan sayfalardan takip edilmektedir.

  1. http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-ankara
  2. http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-moskova
  3. http://www.akkunpp.com/rosenergoatom-konzerni-as-subesi
  4. http://www.akkunpp.com/niaep-jsc-cjsc-ase
  5.  http://www.akkunpp.com/tedarikcilere
  6. http://www.zakupki.rosatom.ru/en/

Nükleer santralin kurulumuna ilişkin mal ve hizmet alımları bahse konu şirket tarafından açık ihaleler ile yapılacaktır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kurucusu ve işleticisi olacak olan Akkuyu Nükleer Güç A.Ş. önümüzdeki dönemlerde açacakları ihaleleri internet siteleri aracılığıyla duyurulacaktır. Bu sebeple, şirketlerimizin ihalelerden haberdar olabilmeleri için iş bu yazı ve ekinin Türkiye çapında üyelerinize duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.