Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitim Dairesi kurulmuştur. Dairenin kuruluş amacı, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel teknolojik gelişmeleri takip ederek, gelişen bu alanlara yönelik nitelikli iş gücünün hazırlanması için stratejiler geliştirilmesini sağlamaktır.

Görev alanlarımız arasında; bilim teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını belirlemek ve yetiştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde programlar geliştirmek ve uygulanmasını koordine etmek yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen görevler kapsamında en yüksek katma değerli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 20174 yılı sonuna kadar nitelikli işgücü ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı karşılayacak adımların atılacağı bir yol haritası oluşturulması çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışmanın bir bileşeni olarak hazırladığımız “Türkiye’de İhtiyaç duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” içeriğinde firmaların faaliyet alanı, bulunduğu il, çalışan sayısına göre büyüklüğü gibi tanımlayıcı bilgiler elde etmeye yönelik sorular ile firmalarda en fazla çalışan bulunan 3 meslek grubunda aranılan niteliklere ilişkin sorular yer almaktadır. Anket sonucunda gelen dönüşlere göre ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirtilen ihtiyaçların giderilmesine ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar geliştirilecektir.

25 Eylül 2017 tarihine kadar ilgili firmaların yetkin kişileri tarafından doldurulması talep edilen forma http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Ankete ilişkin sorularınız için irtibat bilgisi:

Kevser Öztürk Kalaycı

0312 201 5344

kevser.ozturk@sanayi.gov.trBir cevap yazın