Boyabat TSO seçim tarihi belli oldu

BOYABAT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Asil ve Yedek Üyeleri, Meclis Asil ve Yedek Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkan ile Asil ve Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri seçimlerinin Başkanlığımızca yapılacak olması nedeniyle,

Meslek Komitesi Asil ve Yedek Üyeliği ile Meclis Asil Yedek Üyelikleri seçimi 01/04/2018 Pazar günü Ticaret Sanayi Odası Binasında saat 08.00 de başlayıp 17.00 de sona erecektir.

10 Meslek grubuna ait üyelerin seçme ve seçilme hakkının gösterildiği seçmen listeleri, her meslek grubunun son sahifeleri ayrı ayrı onaylanıp güncelleştirilmek üzere 17/03/2018 Cumartesi günü saat 08.00 de Oda binasında askıya çıkartılıp, 19/03/2018 Pazartesi günü saat 17.00 de askıdan indirilecektir. Askı süresi itiraz süresidir. Tüm üyeler listeleri tetkik ederek, isimlerinin, unvanlarının, seçme ve seçilme hakkına haiz olup olmadıklarının, listelerde kendileriyle ilgili yanlışlık olup olmadıklarının kontrol edip, gerektiğinde Başkanlığımıza müracaat edebilecekleri,

Tüzel kişi temsilcilerinin oy kullanabilmeleri için, önceden alınmış Yetki Belgelerini Sandık Kurulu Başkanına vermek zorunda oldukları,

İlgililere ilanen duyurulur.Bir cevap yazın