Akreditasyon Nedir?

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Bu çerçevede, Birliğimiz, EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği’nin işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmüştür.

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 2005 yılından itibaren de Birliğimiz tarafından yürütülmektedir.

Bu süre zarfında Borsalardan gelen yoğun istek üzerine, 2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dahil edilmiştir. 2008 yılından itibaren de sistemin adı TOBB
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak değiştirilmiştir. 2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve İngiltere Odalar Birliğinin hazırladığı “2008 Akreditasyon Kılavuzu”nun tüm Oda/Borsalar tarafından uygulanabilirliğinin tespiti amacı ile İngiltere Odalar Birliği ve Birliğimiz uzmanları 9 ay süren bir çalışma yapmış, bu çalışma sonucunda da “2010 Akreditasyon Kılavuzu” yayınlanmıştır.

Bugüne kadar, 9 Dönemde 110 Oda ve 42 Borsa olmak üzere toplam 152 Oda/Borsa akredite edilmiştir. 10. Dönem 40 Oda/Borsamızın ve 11. Dönem 29 Oda/Borsamızın akreditasyon çalışmalarına ise halen devam edilmektedir. Akreditasyon Sistemine dahil olmak isteyen Oda/Borsalarımızın, öncelikle Akreditasyon
Kılavuzu’nu dikkatli bir şekilde okumaları, ayrıca özellikle Başvuru Formu olmak üzere sisteme dahil olduktan sonra kullanılacak tüm formları incelemeleri önemle tavsiye edilmektedir.