İş Makinası Tescili

İş Makinasının Tanım ve Kapsamı Nedir?

İş makinaları, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinasını Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

 • Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
 • Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
  • Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
  • Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinasının Tescili Neden Zorunludur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İş Makinasının Satış ve Devirleri Nasıl Yapılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

İlk tescili yapılacak olan iş makinalarının satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinası Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

 1. İlk defa tescili yapılacak araçlar için;
  •  Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinasının tescilini talep eden dilekçe
  •  İş makinasının sahiplik belgesi:
   • a) Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
   • b) Veraset ilamı veya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi. (a ve b de belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)
   •  İş Makinası Sicil Fişi
   •  Teknik Belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak )
   • Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinasına ait fikir verici ek dökümanlar
   • Oda harcı olarak 100.00 TL. (Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası veznesine) yatırır.
   • Tescil belge bedeli 85.00 TL. (Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası veznesine) yatırır.
 2. Tescili yapılmış araçlar için;
  • Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinasının tescilini talep eden dilekçe
  • Noter satış sözleşmesi (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir)
  • İş Makinası Sicil Fişi
  • Oda harcı olarak 100.00 TL. (Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası veznesine) yatırılır.
  • Tescil belge bedeli 85.00 TL. (Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası veznesine) yatırır.

İş makinası tescil işlemleri için istenen belgeleri aşağıdaki linkleri kullanarak bilgisayarınıza indire bilirsiniz.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.