Kooperatif Tescil

Kayıt yaptırırken yasa gereği ekli evrakların odamıza teslim edilmesi zorunludur. Detaylı bilgi için tıklayınız

Kuruluş

 1. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 2. Ana Sözleşme ( 5 Adet )
 3. Görev Bölümü Yetki Kararı ( 2 Adet Noter Onaylı ) Karar Örneği için tıklayınız…
  örev Bölümü Yetki kararında ; Yönetim Kuruluna seçilen Üyelerin isimlerinin yanında (TC kimlik ve Aile Sıra numarasının) yazılması gerekmektedir.
 4. Görev Bölümü Yetki Kararı göre İmza Unvan Beyannamesi ( 2 Adet )
 5. Tescil ilan beyannamesi ( 3 Adet ) Tescil İlan Beyannamesi Örneği için tıklayınız…
  Tescil esnasında şirketlerin potansiyel vergi numarasını gösteren vergi dairesi yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Genel Kurul

 1. Dilekçe
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
  Toplantı Tutanaklarında Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen Üyelerin isimlerinin yanında (TC kimlik ve Aile Sıra numarasının) yazılması gerekmektedir.
 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 5. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; yönetim kurulu kararı ( 1 Adet Noter Tasdikli )
 6. Yetkili olanların karara göre imza beyannamesi ( 1 Adet )

Tasfiye Giriş

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe ( 1 Adet )
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 5. Tasfiye Kurulu ve Yönetim Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 6. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış İmza Beyannamesi ( 1 Adet Noter Onaylı )
 7. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Giriş Bilançosu ( 1 Adet Asıl )
 8. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı

Tasfiye Sonu

 1. Dilekçe ( 1 Adet )
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 5. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Sonu Bilançosu ( bakiye sıfır değerli olacak) ( 1 Adet Asıl )
 6. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve bazı kooperatifler yerel gazete)

Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Atama

 1. Dilekçe
 2. Yönetim Kurulu kararı ( 1 Adet Noter Onaylı )
 3. Yetki verilen kişinin karara göre imza beyannamesi ( 1 Adet Asıl )
 4. İstifa eden üyelin istifa dilekçesi

Adres Değişikliği

 1. Dilekçe ( 1 Adet )
 2. Adres Değişikliği Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
  Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak yazılması gerekmektedir.
  (İl, İlçe / Mahalle, Köy / Cadde, Sokak, Bulvar / Dış Kapı / İç Kapı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.)
Nasıl yardımcı olabiliriz?

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.