Şahıs Firma Tescil

Gerçek Kişi (Şahıs) Kuruluş (Yeni Kayıt)

 1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
 2. Hakiki Şahıs Dilekçesi
 3. İmza Beyannamesi ( 1 Adet )
 4. Vergi levhası veya yoklama tutanağı aslı
 5.  Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi

Kayıt için şahsın kendisinin gelmesi gerekmektedir.
5362 Sayılı yasaya istinaden Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına sadece bilanço esasına göre defter tutan hakiki şahıslar kayıt olabilir.

Kayıt yaptırırken yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

Gerçek Kişi (Şahıs) Şube Açılışı

 1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
 2. Hakiki Şahıs Dilekçesi
 3. İmza Beyannamesi ( 1 Adet )
 4. Merkezin Vergi levhası fotokopisi ( 2 Adet )
 5. Şubenin yoklama tutanağı ( Aslı )
 6. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden 120.Madde Belgesi
 7. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi( 1 Adet

Kayıt yaptırırken yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

Gerçel Kişi (Şahıs) Merkez Nakli

 1. Hakiki Şahıs Dilekçesi
 2. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden 111.Madde Belgesi
 3. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi ( 1 adet )
 4. Yoklama Tutanağı ( Asıl )

Not: Vekaletname ile yapılan başvurularda Şahsın Ticaret Unvanı altında imzalamış olduğu yeni tarihli ASIL 1 ADET İMZA BEYANNAMESİ gerekmektedir. Şahıs kendisi başvurursa imza beyannamesine gerek yoktur.

Kayıt yaptırırken yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

Gerçek Kişi (Şahıs) Değişiklik İşlemleri

 1. Dilekçe ( 1 adet ) (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 2. Unvan değişikliği ise; İmza beyannamesi ( 1 adet )
 3. Adres değişikliği ise; vergi levhası fotokopisi

Gerçek Kişi (Şahıs) Acentelik Tescili

 1. Dilekçe ( 1 Adet )
 2. Acentelik Vekaletnamesi ( 3 Adet Noter onaylı )

Gerçek Kişi (Şahıs) Acentelik Feshi

 1. Dilekçe ( 1 Adet )
 2. Acentelik Fesihnamesi ( 3 Adet Noter onaylı )

Gerçek Kişi (Şahıs) Terkin

 1. Ticaret Sicili Memurluğu’na Dilekçe ( 1 Adet )
 2. Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na Dilekçe ( 1 Adet )
  NOT: Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.
Nasıl yardımcı olabiliriz?

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.