Disiplin Kurulu

no_photo

Hasan KOCASAKAL
Disiplin Kurulu Üyesi

no_photo

Hüseyin SARI
Disiplin Kurulu Üyesi

no_photo

Necati SÖNMEZ
Disiplin Kurulu Üyesi

no_photo

İsmail DEMİRCİ
Disiplin Kurulu Üyesi

no_photo

Halil İbrahim KAVUNCU
Disiplin Kurulu Üyesi

no_photo

Muktedir Çakır
Disiplin Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu

Oda disiplin kurulu, meclis tarafından odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşmaktadır.

Disiplin kurulunun görevleri şunlardır;

a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.