Disiplin Kurulu

no_photo

Mehmet Salih Gölet
Disiplin Kurulu Üyesi

no_photo

Hüseyin SARI
Disiplin Kurulu Üyesi

no_photo

Halit KINAY
Disiplin Kurulu Üyesi

no_photo

Ahmet TAŞTEKİN
Disiplin Kurulu Üyesi

no_photo

Hakkı KÜÇÜKBAŞ
Disiplin Kurulu Üyesi

no_photo

Kabil TUFAN
Disiplin Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu

Oda disiplin kurulu, meclis tarafından odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşmaktadır.

Disiplin kurulunun görevleri şunlardır;

a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.