Misyon – Vizyon

Misyonumuz

Boyabat TSO, 5174 Sayılı kanunun ve mevzuat çerçevesinde , ilimizin kalkınmasında, gelişmesinde ve ülkemizin ticaret ve sanayileşme alanında katkıda bulunup, üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en kısa zamanda karşılayıp memnuniyetini sağlamayı, sürekli etkinliği, etkililiği ve sürekli iyileştirmeyi hedefler.

Vizyonumuz

Mevzuatla tanımlanmış şartların dışına çıkmamak koşulu ile;

  • Kalite hedeflerimizi gerçekleştirerek sürekli iyileşen öğrenen ve gelişen bir organizasyon yapısına sahip olmak,
  • Ulaştığımız kalite seviyesini sürdürülebilir kılmak,
  • İlimizin sosyal , kültürel ekonomik yaşam seviyesini daha yüksek standartlara taşımak ve ilimiz tanıtımına katkı sağlamak ,
  • Yatırım ve istihdamı artırmak için gerekli ortamın oluşmasını sağlamak ,
  • Kurumsal saygınlığımızı artırarak şehrimizin sosyal,kültürel ve ekonomik alanlarda lokomotifi olmak ,
  • Üyelerimizin işlemlerine ve beklentilerine yasal mevzuatlar çerçevesinde en hızlı ve en etkin şekilde cevap vermek ,
  • Odamız personelini en etkin ve optimum düzeyde konumlandırmak ve sürekli gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • Özel Sektöre öncü olarak bilinçlendirmek , yatırımlarına destek olmak , eğitimlerine katkıda bulunmak , ticaretin gelişmesinde ve genişlemesinde etkin rol oynamak.
Nasıl yardımcı olabiliriz?

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.