Meslek Komiteleri ve Görevleri

Meslek Komiteleri

Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilen beş veya yedi kişiden, üye sayısı onbini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşmaktadır. Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası meslek komiteleri, meslek gruplarından seçilen 5 kişiden oluşmaktadır.

Meslek komiteleri olağan toplantıları ayda bir defa yapılır. Yılda iki defa tüm meslek komitelerinin katılımıyla Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında müşterek meslek komitesi toplantıları yapılır.

Meslek Komitelerinin görevleri şunlardır;

a) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna  teklif etmek.
b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek.
c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.