Politikalar

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyon, vizyon ve ilkelerimiz çerçevesinde takip etmeyi taahhüt ettiğimiz politikalarımız aşağıdadır;

Yönetim Politikamız;

Toplam kalite yönetim felsefesini benimsemiş, öğrenen ve gelişen bir organizasyon olarak, faaliyetlerinde üye odaklı olmayı, hizmet standartlarını geliştirmeyi, hizmetlerini etkin ve verimli üretmeyi, paydaşlarına değer yaratmayı, katılımcı, yaratıcı ve yeniliklere açık olmayı taahhüt eder.

Kurumsal İtibarın Yönetimi Politikamız;

Tüm faaliyetlerinde kurumsal yönetişim anlayışı ile paydaşlarının ve toplumun beklentilerini karşılamaya özen gösterir.
Boyabat TSO, benimsediği kurumsal ilkeler, kendisine duyulan güven, açıklık, iş ve toplum etiği yaklaşımı ile iletişim kalitesini korumayı, geliştirmeyi ve hedef kitlelerinde oluşturduğu olumlu algıyı önemser, izler ve uygulamalarına yansıtır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinden etkilenebilecek tüm paydaşlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, gerekli tüm önlemleri alır ve uygular.

Sosyal Sorumluluk Politikamız;

Tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket etmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda hizmet kalitesini artırırken çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutar ve destekler.

Üye İlişkileri Politikamız;

Çözüm odaklılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda üye ilişkilerini yönetir. Üyelerinin iletişim gereksinimlerini belirler ve yönetir.
Boyabat TSO, üyelerinin şikâyet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak üye odaklı yaklaşımın takip edildiği bir üye memnuniyet sistemini taahhüt eder.

İnsan Kaynakları Politikamız;

Misyon ve vizyonunun çalışanlarının etkin katkısı ile gerçekleşeceği inancıyla, insan kaynağını planlamak, uygun işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak çalışan bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu İnsan Kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkililiğine yönelik olarak birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güvence altına alır.

Tanıtım Politikamız;

Misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda vermekte olduğu ve vermeyi planladığı hizmetlerini uygun kanallardan tanıtır. Hizmet kalitesini yükselterek üye sayısını arttırmayı benimser.

Bilgi Yönetimi Politikamız;

Güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanmak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alır, üyelerine ait bilginin güvenliğini sağlar, teknolojiyi yakından izler, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerle iş süreçlerini donatır.

Mali Kaynakların Yönetimi Politikamız;

Stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir, mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir.

Tedarik Yönetimi Politikamız;

Hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını; geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uygun hareket eden, çevreye duyarlı ve üye odaklı hizmet yaklaşımını benimsemiş, ilk elden, yetkili ve yerel tedarikçilerden sağlar. Bu tedarikçilerle sürdürülebilir işbirliklerinin kurulmasını ve performanslarının geliştirilmesini hedefler.

Sabit Varlıkların Yönetimi Politikamız;

Sabit varlıklarını güvenli, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü kullanmak amacıyla; gerekli olan bakım, onarım, temizlik, sigorta, güvenlik hizmetlerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olacak şekilde, konusunda uzman tedarikçiler ile işbirliği yaparak etkin şekilde sağlar ve gerektiğinde elden çıkarılacak sabit varlıkları eğitim amacına yönelik hibe eder.

İşbirliği Politikamız;

Stratejilerle uyumlu olarak, karşılıklı saygı, açıklık ve güvene dayalı, sonuç odaklı, ortak yarar sağlamayı amaçlayan sürdürülebilir işbirliklerinin kurulması esastır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.