Memur Özel

Boyabat TSO Kalite El Kitabı

Planlar
Acil Eylem Planı
İletişim ve Haberleşme Planı
Satınalma Faaliyeti İş Akış Planı
Yıllık Eğitim Etkinlik Planı

Prosesler
Katılımlı Yönetim Prosesi
Mali İşler Prosesi
Oda Sicil Prosesi
Politika, Temsil ve Görüş Oluşturma Prosesi
Üye İlişkileri Prosesi
Ticaret ve Sanayi Prosesi
Ticaret Sicili Prosesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosesi
Dış İlişkiler Prosesi
Basın ve Halkla İlişkiler Prosesi
İş Geliştirme ve Danışmanlık Prosesi

Prosedürler
Üye İlişkileri Prosedürü
Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü
Dokümanların ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü
Tedarik Prosedürü
İç Tetkik Prosedürü
Düzeltici-İyileştirme Faaliyet Prosedürü
Uygun Olmayan Hizmet-Ürünün Kontrolü Prosedürü

Talimatlar
Üyelere Yönelik Eğitim Etkinlik Talimatı
Yurt İçi-Dışı Fuarlara Katılım ve İş Gezileri Organizasyonu Talimatı
Veri Analizi ve Raporlama Talimatı

Anketler
Eğitim-Etkinlik Memuniyet Anketi
Personel Memnuniyet Anketi
Üye Memnuniyet Anketi

Formlar
Belge-Hizmet Talep Formu
Üye Öneri ve Şikayet Formu
Bakım Onarım Talep Formu
Doküman Değişiklik Talep Formu
Doküman Dağıtım Formu
Düzeltici Faaliyet Formu
Düzeltici Faaliyet Takip Formu
İyileştirme Faaliyet Formu
İyileştirme Faaliyet Takip Formu
Eğitim-Etkinlik Talep Formu
Personel Eğitim Takip Formu
Personel Oryantasyon-Rotasyon Eğitim Formu
Eğitim Katılımcı Formu
Yönetici Oryantasyon Eğitim Formu
Eğitim-Etkinlik Değerlendirme Formu
Etkinlik-Seminer Katılım Formu
Gezi Katılım Formu
Arşiv Giriş-Çıkış Takip Formu
Malzeme, Hizmet Alımı Teklif Formu
Malzeme, Hizmet Talep ve Uygunluk Değerlendirme Formu
Tedarikçi Değerlendirme Formu

Listeler
Üye Öneri ve Şikayet Takip Listesi
Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi
Güncel Doküman Listesi
Kalite Kayıtları Listesi
Onaylı Tedarikçi Listesi

Raporlar
Personel Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu

Görev Tanımları
Akreditasyon ve Kalite Sorumlusu Görev Tanımı
Muhasebe Memuru Görev Tanımı
Meclis Başkanı Görev Tanımı
Yönetim Kurulu Görev Tanımı
Yönetim Kurulu Başkanı Görev Tanımı
Sayman Üye Görev Tanımı
Hesapları İnceleme Komisyonu Görev Tanımı
Disiplin Kurulu Görev Tanımı
Satınalma Komisyonu Görev Tanımı
Akreditasyon İzleme Komitesi Görev Tanımı
Genel Sekreter Görev Tanımı
Genel Sekreter Yardımcısı Görev Tanımı
Haberleşme ve Yayın Sorumlusu Görev Tanımı
Politika ve Temsil Sorumlusu Görev Tanımı
Sosyal Sorumluluk ve Yardım Komisyonu Görev Tanımı
Ticaret Sicili Müdürü Görev Tanımı