Devlet Malzeme Ofisi

Devlet Malzeme Ofisi katalog uygulamaları içinde yer alan; Genel Katalog ve KOBİ Kataloğu başvurularında “Dönemsel Başvuru” uygulaması kaldırdı. Kataloğa müracaat edecek tedarikçi firmalar bu uygulama ile yılın her ayı başvuru yapabilecek.  Daha önceki dönemlerde söz konusu katalog uygulamaları için geçerli olan Şubat-Nisan-Temmuz-Ekim ayları başvuru zorunluluğu kaldırılarak tedarikçi firmalara yılın her ayında başvuru imkanı sağlandı.

Yapılan bu düzenleme ile Devlet Malzeme Ofisi bünyesinde yer alan tüm katalog uygulamalarında yılın her ayı başvuru yapılabilecektir.

Bu uygulama ile;

 – ​Katalog başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması,
 – Katalog bünyesinde yer alan tedarikçi firma sayısının arttırılması,
 – Kamu alımlarında artan tedarikçi sayısı ile daha rekabetçi bir ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Genel Kataloğa başvurular Genel Müdürlük Katalog Daire Başkanlığına, KOBİ Kataloğuna başvurular ise Genel Müdürlük Katalog Daire Başkanlığı ya da ilgili taşra teşkilatı birimlerine yapılabilecek olup başvurulara ilişkin gerekli bilgi ve belgeler;

Genel Katalog için- https:/www.dmo.gov.tr/ESatiş/Kurumsal/Katalogllani.aspx,
KOBİ Kataloğu için- https:/www.dmo.gov.tr/ESatiş/Kurumsal/KobiKatalog.aspx,
internet adreslerinde yayınlanmaktadır.

Ofis kataloğunda yer almak isteyen firmalar Devlet Malzeme Ofisi ya da taşra teşkilatı birimlerine başvurabilirler.

İletişim: 0 312 410 30 00