İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranması Hk.

TOBB 01.11.2017 tarih ve 16819 sayılı yazısına istinaden;

Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nün 18.10.2017 tarihli ve 62712513-724.01.01-E.112213 sayılı yazısına istinaden konsolosluk onayı şartı 17 Ekim 2017 tarihi itibariyle karşılıklı olarak kaldırılmıştır. İşbu haber bu nedenle yayından kaldırılmıştır.

 

Ekonomi Bakanlığından Birliğimize ulaşan yazı;

2016 yılından başlayarak ülkemizden İran İslam Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, dış ticarete konu olan bazı belgelerin İran’ın diplomatik temsilciliklerince onaylanması şartı getirildiği bilinmektedir. Bu şartın ihracatçılarımıza zaman kaybettiren bürokratik engellere ve çoğu durumlarda yüksek maliyetlere neden olduğu da kamuoyunca bilinen hususlar arasındadır.

Bu çerçevede, İran menşeli eşya ithalatında istisna olmaksızın imza ve mühür tasdiki aranmasına yönelik uygulama, 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlatılarak, bu tarihten önce (bu tarih dahil) yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış eşyanın ithalatında, bu durumu tevsik eden yükleme belgelerinin (konşimento, CMR, Vs.) ibrazı halinde 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle imza ve mühür tasdiki aranmayacak, 21 Eylül 2017 tarihinden başlayarak tüm ürünler için imza ve mühür tasdiki aranacaktır.

İlgili mercilere duyurulur.Bir cevap yazın