İstihdamda Eğitim Seferberliği : Mesleki Eğitim

MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (MEGİP)
Bilindiği üzere 14.12.2017 tarihinde gerçekleştirilen “İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Ödül Töreni”nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalanmıştır.
Protokol ile; İŞKUR ve TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmıştır.
Protokolün geçerli olduğu iki yıl boyunca Odamız ve Sinop İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilecektir. Bu sayede iş piyasasının ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacı, işyerlerinin ihtiyaçları doğrultusunda teorik ve pratik eğitimi tamamlamış çalışanlar ile giderilebilecektir.
İşverenler çalışan sayılarının yüzde ellisine kadar kontenjan talebinde bulunabileceklerdir. Kontenjanlar; mesleki eğitimin başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde mesleki eğitimin başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir. Kontenjan hesaplamalarında küsuratlar bir üst sayıya tamamlanacaktır. Yüz ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.

EĞİTİM SÜRESİ
Mesleki eğitimlerin günlük en az beş en fazla sekiz saat olarak haftada altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olması gerekmektedir.
Eğitim süresi onaylanarak alınan eğitim planında belirtilen mesleki eğitim, uygulamalı ve teorik eğitimi içerecek şekilde uygulanır. Mesleğin özelliğine göre teorik ve pratik eğitim birbirini tamamlayacak şekilde eş zamanlı veya ayrı bir şekilde planlanır ve yürütülür.
Eğitim süresi yüz atmış fiili günü geçemez.

SINAV VE BELGELENDİRME
Mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan mesleki eğitimlerin sona ermesinden itibaren en geç on iş günü içerisinde Odamız tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş ile sınav organizasyonu yapılacaktır. Mesleki yeterlilik ve belgelendirme çalışmaları ile ilgili sınav ve ücretlendirmeler hakkında daha detaylı bilgi için Odamıza müracaat edebilirsiniz.
Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde eğitimden sonra yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavda başarı gösterenlere kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilecektir.

İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Mesleki eğitim talep eden işverenler, talep ettikleri kursiyerlerin en az yüzde ellisini yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili eğitim süresi kadar istihdam etmek zorundadırlar.

KARŞILANABİLECEK GİDERLER
Eğitime katılacak kursiyerlere eğitime katıldıkları fiili gün üzerinden 61,65 ₺ ödenecektir. Ayrıca eğitime devam ettikleri süre içerisinde sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenecektir.

TALEPLER NASIL TOPLANACAK
MEGİP Projesinden yararlanmak isteyen üyelerimiz;

  1. Odamızın 0368 315 1203 nolu telefonundan
  2. iletisim@boyabattso.org.tr e-posta adresinde
  3. Yazının devamındaki yorum kısmından

Ad soyad, firma adı, iletişim bilgileri, sektör ve diğer bilgileri bizlere iletebilirler. Odamız talepleri toplayacak ve uygun kontenjan oluştuğunda sizleri bilgilendirecektir.Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.