Sanayi Sicil Belgesi Hakkında Duyuru

T.C.

SİNOP VALİLİĞİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

     Bilindiği üzere; 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanın ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılarak geçici madde eklenmiş, ayrıca yerli malı kullanımına ilişkin yeni düzenleme yapılmıştır.

7033 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerde;

  • Yeni kurulacak sanayi işletmeleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan önce sanayi siciline kayıt için uygun olup olmadığına dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yazı alacak olup kayıt için uygun olan işletmeler, Kanunun ikinci maddesi gereği üretime başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde sanayi siciline kayıt olacaktır.
  • Sanayi Siciline kayıt olmamış işletmelere herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir. Ancak bu tarihe kadar kayıt olmayanlara idari para cezası uygulanacaktır.
  • 7033 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 6948 sayılı Kanunun dördüncü ve beşinci maddesine aykırı işlem yapmış (faaliyetine son verme, unvan, adres, ürün değişikliklerini 1 ay içerisinde bildirmeme, yıllık işletme cetveli bildirmeme) işletmelere idari para cezası uygulanmayacaktır.
  • Kamu alımlarında orta ve yüksek teknolojili yerli malı ürün teklif eden istekliler ile yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilecektir.

Ayrıca; işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı veren Belediyelerin, İl Özel İdarelerinin ve Organize Sanayi Bölgelerinin; 7033 sayılı Kanun ile değiştirilen 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun ikinci maddesi uyarınca; yeni kurulacak sanayi işletmelerinin, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan önce sanayi siciline kayıt için uygun olup olmadığına dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yazı almaları gerekmektedir.

Tüm ilgililere duyurulur.