Yapılandırma İçin Son Fırsat

Ödenmemiş Oda Aidat/Munzam Aidat Gecikme Zamlarının Affına ve Tahsilatına İlişkin Uygulama Esasları

 

Değerli Üyemiz,

7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 4. maddesinin 7. fıkrası ile oda ve borsalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

 

Yapılandırma Koşulları ve Başvurular

  • Yapılandırma 31.03.2017 tarihinden önceki (bu tarih dahil) aidat borçları içindir.

 

  • Başvuru için son tarih 31.07.2017’dir ve başvuruların mutlaka “Boyabat TSO 7020 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırma Dilekçesi” ile yapılması gereklidir. Dilekçe ile başvuru yapılmadan sadece ödeme yapılması Kanundan yararlanmak için yeterli değildir.

 

  • 6736 Sayılı Kanuna göre yapılandırması sürenler sadece 01.07.2016 – 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için başvuru yapabilirler. Bunun dışında, 6736 Sayılı Kanuna ilişkin yapılandırma yapan veya yapılandırma başvurusunda bulunanlar için 7020 Sayılı Kanun hükmü geçerli değildir.

 

Sayın Üyelerimize önemle duyurulur.